Activiteitenkalender

 

De geheimen van het Huis van Waalwijk

Met ingang van zaterdagmiddag 3 maart 2018 zal het Huis van Waalwijk aan het Raadhuisplein twee keer per maand gratis te bezichtigen zijn voor publiek.

Het Huis van Waalwijk is een Rijksmonument en werd in de jaren dertig van de vorige eeuw ontworpen door de architect Alexander Kropholler.

Tot enkele jaren terug was dit gebouw nog als gemeentehuis in gebruik: op de begane grond bevonden zich onder meer de werkkamers van de burgemeester en wethouders en in het souterrain vergaderden de fracties. Na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis aan de Winterdijk stond het gebouw enkele jaren leeg, waarna de stichting Huis van Waalwijk zich over het pand ontfermde. In samenspraak met de gemeente heeft een groot team van vrijwilligers veel werkzaamheden verricht waardoor het gebouw in zijn oude glorie is hersteld. Sinds het gebouw is opgeknapt is het ook in gebruik genomen door Sinterklaas en zijn pieten, wanneer die in het land zijn …

Kropholler was een architect met een bijzonder oog voor detail. Zowel aan de buitenzijde maar ook aan de binnenkant zijn allerlei beeldhouwwerken en andere vormen van kunst verwerkt die vaak ook een symbolische betekenis hebben. Hierbij werkte Kropholler samen met landelijk bekende kunstenaars, maar ook met een vooraanstaand lokaal kunstenaar, zoals Theo van Delft. Van Delft voorzag het raadhuis onder meer van een beeldhouwwerk voorstellende Hertog Jan: in zijn hand houdt de Hertog het document vast waarmee hij Waalwijk in 1303 stadsrechten gaf.

Bent u geïnteresseerd naar de vele geheimen en mooie verhalen rond het Huis van Waalwijk? Kom dan een keertje langs op de eerste of derde zaterdag van de maand, tussen 13.00 en 16.30 uur. Vrijwilligers heten u dan welkom en vertellen u over wat er in het gebouw te zien is. De toegang is gratis. 

Archeologietentoonstelling 3 heemkundekringen – 14 t/m 22 april 2018

Archeologietentoonstelling “Opgegraven verleden”, georganiseerd door

de drie heemkundekringen uit de gemeente Waalwijk:

Heemkundevereniging Sprang-Capelle | Sprang-Capelle (www.heemkundesprangcapelle.nl)

Heemkundekring De Erstelinghe | Waalwijk (www.erstelinghe.nl)

Heemkundekring Op ’t Goede Spoor | Waspik (www.goedespoorwaspik.nl)

Aan de hand van allerlei archeologische vondsten wordt de geschiedenis verteld van de oorspronkelijke “vlekken” (dorpjes en nederzettingen) die sinds 1997 samen de gemeente Waalwijk vormen. Bezoekers kunnen als het ware door een groot gedeelte van de in 2010 verschenen canon “Venster op Waalwijk” wandelen en met eigen ogen allerlei gebruiks- en andere voorwerpen bekijken die in de loop der jaren in de bodem gevonden zijn.