Activiteitenkalender

De geheimen van het Huis van Waalwijk

Met ingang van zaterdagmiddag 3 maart 2018 zal het Huis van Waalwijk aan het Raadhuisplein twee keer per maand gratis te bezichtigen zijn voor publiek.

Het Huis van Waalwijk is een Rijksmonument en werd in de jaren dertig van de vorige eeuw ontworpen door de architect Alexander Kropholler.

Tot enkele jaren terug was dit gebouw nog als gemeentehuis in gebruik: op de begane grond bevonden zich onder meer de werkkamers van de burgemeester en wethouders en in het souterrain vergaderden de fracties. Na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis aan de Winterdijk stond het gebouw enkele jaren leeg, waarna de stichting Huis van Waalwijk zich over het pand ontfermde. In samenspraak met de gemeente heeft een groot team van vrijwilligers veel werkzaamheden verricht waardoor het gebouw in zijn oude glorie is hersteld. Sinds het gebouw is opgeknapt is het ook in gebruik genomen door Sinterklaas en zijn pieten, wanneer die in het land zijn …

Kropholler was een architect met een bijzonder oog voor detail. Zowel aan de buitenzijde maar ook aan de binnenkant zijn allerlei beeldhouwwerken en andere vormen van kunst verwerkt die vaak ook een symbolische betekenis hebben. Hierbij werkte Kropholler samen met landelijk bekende kunstenaars, maar ook met een vooraanstaand lokaal kunstenaar, zoals Theo van Delft. Van Delft voorzag het raadhuis onder meer van een beeldhouwwerk voorstellende Hertog Jan: in zijn hand houdt de Hertog het document vast waarmee hij Waalwijk in 1303 stadsrechten gaf.

Bent u geïnteresseerd naar de vele geheimen en mooie verhalen rond het Huis van Waalwijk? Kom dan een keertje langs op de eerste of derde zaterdag van de maand, tussen 13.00 en 16.30 uur. Vrijwilligers heten u dan welkom en vertellen u over wat er in het gebouw te zien is. De toegang is gratis. 

Archeologietentoonstelling 3 heemkundekringen – 14 t/m 22 april 2018

Archeologietentoonstelling “Opgegraven verleden”, georganiseerd door

de drie heemkundekringen uit de gemeente Waalwijk:

Heemkundevereniging Sprang-Capelle | Sprang-Capelle (www.heemkundesprangcapelle.nl)

Heemkundekring De Erstelinghe | Waalwijk (www.erstelinghe.nl)

Heemkundekring Op ’t Goede Spoor | Waspik (www.goedespoorwaspik.nl)

Aan de hand van allerlei archeologische vondsten wordt de geschiedenis verteld van de oorspronkelijke “vlekken” (dorpjes en nederzettingen) die sinds 1997 samen de gemeente Waalwijk vormen. Bezoekers kunnen als het ware door een groot gedeelte van de in 2010 verschenen canon “Venster op Waalwijk” wandelen en met eigen ogen allerlei gebruiks- en andere voorwerpen bekijken die in de loop der jaren in de bodem gevonden zijn.

Expositie Pieter Verboom

Tijdens 2 weekenden in juni (9/10 juni en 16/17 juni) tussen 12.00 en 17.00 uur is het Huis van Waalwijk geopend voor het publiek i.v.m. de expositie van schilderwerken van de heer Pieter Verboom.

 

Fotofestival De Langstraat - 6 tot 21 oktober 2018

Amateurfotografie in de schijnwerpers

In het Huis van Waalwijk wordt van 6 tot en met 21 oktober 2018 een expositie gehouden van amateurfotografen, die daar hun foto’s presenteren die mogen worden gerekend tot de top van de amateurfotografie. Het Fotofestival De Langstraat wil hiermee tonen, tot welke prestaties de amateurfotografen uit de regio in staat zijn.

Wil je deelnemen, dan moet je vóór 21 mei 2018 maximaal 3 foto’s inzenden naar: Fotofestival@ziggo.nl . Wordt je foto door de selectiecommissie uitverkoren en gaat die een plekje krijgen in het Huis van Waalwijk, dan krijg je daarover eind mei bericht. Je moet je foto’s dan afgedrukt en ingelijst vóór 22 september aanleveren en je betaalt dan 2,= euro per foto. Maar dan hangt jouw foto ook 16 dagen op deze unieke locatie. Meer over inzenden lees je in het reglement op www.fotofestivaldelangstraat.nl

Tijdens het Fotofestival De Langstraat vinden er ook extra activiteiten plaats rondom het thema fotografie. Zo kun je:

-     Audio-visuele-producties bekijken

-     De oude techniek van de natte doka bekijken

-     Tegen een vergoeding een portretfoto laten maken

-     Oude camera’s en flitsers bekijken

-     En nog meer. Het definitieve programma vind je te zijner tijd op de website: www.fotofestivaldelangstraat.nl