Welkom

Welkom op de website van de stichting Huis van Waalwijk.
Op deze website vindt u informatie over de activiteiten waartoe deze stichting in het voormalige stadhuis van Waalwijk gelegenheid biedt.

foto: Piet Pulles

foto: Piet Pulles

In het centrum van Waalwijk, aan het Raadhuisplein 2, hartje Langstraat, verheft zich fier en uitnodigend het voormalige stadhuis van Waalwijk. Een Rijksmonument, gebouwd in 1931-1932 naar het ontwerp van de Nederlandse architect Alexander Kropholler (1881-1973). Een imposant en in velerlei opzichten unieke creatie. Een gebouw rijk aan architectuurhistorische waarden. Een levend monument uit de twintigste eeuw dat het verdient een zinvolle betekenis te (her)krijgen voor de inwoners van Waalwijk. Nieuwe naam: Huis van Waalwijk!

De stichting Huis van Waalwijk, opgericht in december 2013, heeft de taak op zich genomen om van dit museale Krophollergebouw een permanent en levend podium te maken waar het Waalwijkse culturele en kunstzinnige leven – uit heden en verleden – in al zijn verschijningsvormen gepresenteerd kan worden.
Kernpunten in haar statuten zijn derhalve:

‘het beschikbaar stellen van ruimte en faciliteiten in het door de stichting Huis van Waalwijk in beheer te nemen Rijksmonument Krophollerhuis aan:
– instellingen,
– verenigingen,
– stichtingen en gezelschappen om daarin ter educatie onderwijsevenementen en bijeenkomsten te organiseren op het gebied van kunst, cultuur en democratie.’

foto: Piet Pulles

foto: Piet Pulles

De stichting Huis van Waalwijk beoogt daarbij het faciliteren en het bemiddelen onder meer inzake tijdelijke exposities die door aanvragers van projecten dan zelf worden uitgevoerd.

Hoofddoel

Het voormalige Krophollerstadhuis transformeren naar een nieuw, inspirerend en warm kloppend hart van de stad. Naar een uitnodigend monument dat als Huis van Waalwijk op cultureel/historische gronden door jong en oud als een onmisbare bron van inspiratie ervaren zal worden. Nu en in de toekomst.